Over St. Christoffel

De totstandkoming van de naam St. Christoffel

E.H.B.O vereniging “ST. Christoffel” te Huissen is opgericht in 1937.

Ons ledenaantal bestaat momenteel uit 40 leden, 3 ereleden,1 instructeur en 4 bestuursleden.

st_christoffel

Christoffel draagt een rode mantel over zijn witte kleding. Het is een populaire heilige van onbekende afkomst en werd omstreeks 450 in het oosten al vereerd. Volgens een legende was hij een reus met een hondenkop die Christophorus gedoopt en martelaar werd. Hij wilde uitsluitend de machtigste dienen. Hij trad in dienst van een koning, die bevreesd bleek voor de duivel. Toen hij de duivel diende, bleek deze vrees te hebben voor Christus. Op zoek naar Christus ontmoette Christophorus een kluizenaar, op wiens raad hij Christus ging dienen door pelgrims over een rivier te dragen. Op een zekere nacht droeg hij een kind over, dat zo zwaar werd, dat hij er bijna onder bezweek. Het openbaarde zich als het Christuskind en doopte hem in de rivier. Christophorus werd tegen pest, hagel en doodsgevaar aangeroepen. Hij werd de patroon oftewel beschermheilig